นโยบายความเป็นส่วนตัว

San Diego Gas and Electric ("SDG&E") ยึดมั่นในการแจ้งวิธีที่เราใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราที่ www.sdge.com ("เว็บไซต์") ให้ผู้เข้าชมของเรารับทราบ ฉะนั้น ในการใช้เว็บไซต์ของเราหรือการรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการผ่านเว็บไซต์ของเรานั้น เราถือว่าคุณได้ยอมรับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณตามที่ได้กำหนดไว้แล้วในนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์

โปรดทราบว่าเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ SDG&E มีนโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บข้อมูล การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลของตนเอง การปฏิบัติด้านข้อมูลของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้นที่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ SDG&E จะไม่รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่เราเก็บและวิธีที่เราใช้ข้อมูล

เพื่อที่จะให้คุณมีสินค้าและบริการที่ดีกว่า ทางเว็บไซต์ SDG&E จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดสองประเภท : ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคล : "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่ช่วยให้เรารับทราบถึงข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อระบุชื่อ ติดต่อ หรือตามหาคุณได้ คุณอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และคุณก็ยังจะสามารถเข้าใช้เนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลก็ยังอาจจะถูกเรียกเก็บจากผู้เข้าชมซึ่งแสวงหาการบริการที่ SDG&E เสนอไว้ในเว็บไซต์นี้ เช่น

 • การสมัครและการใช้บัญชีของฉันเพื่อวัตถุประสงค์เช่นการชำระบิลเป็นต้น
 • การสมัครเกี่ยวกับการจ้างงานที่อาจเกิดขึ้น
 • การสมัครในบริการการดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้า (CARE) หรือโปรแกรมการช่วยเหลืออื่น ๆ
 • การสมัครเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วม รับส่วนลด และสิ่งจูงใจอื่นๆในโปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การขอร่วมในรายชื่อและที่อยู่เพื่อรับการติดต่อทางจดหมาย อีเมล์ ข้อความ โทรศัพท์ทั่วไป โทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก SDG&E ตามที่อาจอธิบายในรายละเอียดในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ การสื่อสารออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณูปโภคต่างๆก็อาจจะต้องการการติดต่อเพื่อติดตามผล (เช่นอีเมล์ ข้อความ และโทรศัพท์ "การโทรกลับ") และการตอบกลับเกี่ยวกับการบริการที่จะถูกนำไปใช้ – รวมทั้งการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจส่งให้เราได้รวมถึงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และข้อมูลแสดงตัวและข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ของคุณ นอกจากนี้เรายังอาจจะเก็บข้อมูลบัญชีการเงินบางอย่าง (ถ้าคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลนั้น) รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจจะป้อนลงในการสมัครงาน ในกรณีที่คุณสมัครใช้โปรแกรมการดูแล (CARE) คุณอาจจะถูกขอให้เปิดเผยการลงทะเบียนการใช้บริการโปรแกรมของรัฐอื่น ๆ (เช่นแสตมป์อาหาร / โปรแกรมให้ความช่วยเหลือเสริมด้านโภชนาการ (SNAP) รายได้เสริมเพื่อความมั่นคง และโปรแกรมอาหารกลางวันในโรงเรียนแห่งชาติ)

SDG&E ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เพื่อให้บริการ ดำเนินธุรกิจของตน และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา
ข้อมูลทั่วไป : "ข้อมูลทั่วไป" หมายถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลในการใช้แค่ตัวข้อมูลนั้นหรือด้วยการใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล SDG&E อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยใช้คุกกี้ เคลียร์จิฟ (Clear Gifs) หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าชม

คุกกี้ : เว็บไซต์ของ SDG&E อาจส่งคุกกี้มายังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการใช้งานของแต่ละบุคคลบนเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้มีความพยายามในการระบุผู้ใช้แต่อย่างใด ยกเว้นแต่การกระทำบางอย่างถูกชักนำให้กลายเป็นการระบุตัวบุคคลโดยการ"เข้าร่วม" ตัวอย่างเช่น

 • มีการร้องขอการบริการส่วนบุคคล
 • ได้มีการสมัครซึ่งเกี่ยวกับการจ้างงานที่อาจเกิดขึ้น
 • มีการร้องขอการเข้าร่วมรายชื่อส่งจดหมายของ SDG&E
 • พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นที่ต้องสงสัย หรือ
 • ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งจำเป็นภายใต้กฎหมาย

คุกกี้จะถูกใช้ในการปรับปรุงการใช้สอยของเว็บไซต์สำหรับผู้เข้าชมของเรา

เคลียร์จิฟ: ในบางครั้ง เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีเคลียร์จิฟ (หรือที่เรียกว่าพิกเซลแท็ก  พิกเซลจิฟ เดียว เว็บบีคอน หรือแอ็คชั่นแท็ก) เคลียร์จิฟเป็นกราฟิกเล็ก ๆ ที่มีตัวระบุไม่ซ้ำกัน ซึ่งมีการใช้งานคล้ายกันกับคุกกี้ ที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ออนไลน์ของเรา เรายังใช้เคลียร์จิฟเพื่อรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อให้เราสามารถกำหนดบริการของเราเพื่อคุณได้ดีขึ้น เคลียร์จิฟอาจจะระบุตัวบุคคลได้หากใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราก่อนหน้านี้

ข้อมูลจราจร : SDG&E จะรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลทางสถิติจากบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ การนำทาง เครือข่ายและปริมาณการจราจร ("ข้อมูลจราจร") โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างของข้อมูลจราจรมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อของโดเมนหรือยูอาร์แอลที่ผู้เข้าชมใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (เช่น "company.com" "school.edu"  หรือ"agency.gov")
 • รหัสโพรโทคอลอินเตอร์เนต์ ("ไอพี")
 • ชนิดของเว็บเบราเซอร์ที่ใช้
 • หน้าเว็บที่เข้าชม และ
 • วันที่และเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์นี้

จุดประสงค์หลักของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรคือการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีประโยชน์ให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ข้อมูลจราจรยังมีประโยชน์ในการช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวมในเว็บไซต์ของเราให้คุณได้ ข้อมูลจราจรอาจระบุผู้เข้าชมรายบุคคลได้เมื่อใช้ร่วมกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้านี้

การใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับบุคคลที่สาม

หากไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ SDG&E จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าของพวกเขา เว้นแต่ว่า SDG&E อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือ (สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ) หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้ที่มีการให้บริการกับ SDG&E ซึ่งการบริการนั้นๆจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ SDG&E เอง (ขึ้นอยู่กับภาระการรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัย)

การบังคับใช้กฏหมาย : SDG&E อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในการตอบสนองต่อหมายศาลหรือหมายที่ส่งให้กับเรา เพื่อป้องกันหรือปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ผู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตัวบริษัทเอง SDG&E อาจถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมภายใต้คำสั่งกฎหมายหรือผู้มีอำนาจของศาล เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับคำสั่งศาล หมายศาล หรือเพื่อร่วมมือในการดำเนินการสอบสวนตามกฎหมาย SDG&E จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการระบุตัวผู้ใช้บริการของเราที่กระทำกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ SDG&E ขอสงวนสิทธิในการรายงานกิจกรรมใด ๆ ที่เรามีความเชื่อว่าอาจมีการไม่ชอบทางกฎหมายให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การควบรวมกิจการ : ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การรวม การขาย การโอนสินทรัพย์และธุรกิจทั้งหมดหรือที่สำคัญทั้งหมดของ SDG&E หนึ่งในจำพวกสินทรัพย์ที่จะถูกโอนโดยทั่วไปคือข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้เข้าชมและลูกค้าของเรา (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป) อย่างไรก็ตามการใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยองค์กรที่สืบเนื่องจากเราจะยังคงใช้เงื่อนไขตามนโยบายนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากการทำรายการควบรวมที่กล่าวไว้

การปฏิบัติรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

SDG&E ใช้ความพยายามที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถือสิทธิ์ แก้ไข หรือทำลายข้อมูลที่ให้บริการจาก SDG&E ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ความพยายามเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบการจราจรบนเครือข่ายเพื่อระบุความพยายามในการอัปโหลดที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญโดยใช้ ซิเคียว ซ็อกเก็ต เลเยอร์ ("เอสเอสเอล") ในบางกรณี หรือการใช้เทคโนโลยีที่เทียบเท่าอื่น ๆ นอกจากนี้ การตรวจสอบอาจจะเกิดขึ้นเพื่อการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่อาจทำให้ SDG&E ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือได้รับความเสียหายใดๆ SDG&E มุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการนี้คงอยู่ให้กับผู้เข้าชมทั้งหมดเสมอ

ถึงแม้ว่า SDG&E จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ SDG&E นี้ การสกัดกั้นหรือการเข้าถือสิทธิข้อมูลที่ไม่ชอบทางกฎหมายโดยบุคคลที่สามก็อาจจะยังเป็นไปได้

เด็ก

SDG&E ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีนอกจากนี้เรายังไม่ทราบถึงเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราที่อาจถือว่าเป็นอันตรายต่อเด็กได้ หาก SDG&E ทราบว่าได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะลบข้อมูลดังกล่าวจากข้อมูลของเราและยุติการใช้บัญชีนั้นๆทันที

ลิงค์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ให้เชื่อมโยงไปยังสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆของรัฐ เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาออนไลน์ต่างๆ การเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น SDG&E ไม่ได้ทำการรับรองสินค้า คำแนะนำ หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอโดยบุคคลที่สาม ซึ่งร่วมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สามในด้านการยืนยันความเป็นจริง ข้อเสนอแนะนำ การแปลความหมายหรือคำแนะนำอื่นใด บุคคลที่สามเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และSDG&E ไม่ได้แสดงข้อคิดเห็นถึงความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้บริการใด ๆนั้น นอกจากนี้ SDG&E ยังไม่ได้ยืนยันนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้ในเว็บไซต์หรือเนื้อหาบริการของบุคคลที่สาม หรือกำหนดการกระทำที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแต่อย่างใด ดังนั้นคุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่เข้าถึงได้จาก SDG&E จะไม่มีกรณีใดๆที่ SDG&E จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สาม SDG&E ขอให้คุณถามคำถามและระมัดระวังเสมอก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(ปรับปรุงล่าสุด 1 กรกฎาคม 2011)

SDG&E ขอสงวนสิทธิในการไม่ต้องแจ้งการเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงในเว็บไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวใด ๆ ที่ปรับปรุงจะมีผลทันทีที่ประกาศในเว็บไซต์นี้และทุกครั้งที่มีการปรับปรุงนโยบายนี้ วันที่ของการปรับเปลี่ยนจะได้รับการประกาศด้วย
 

คำสงวนสิทธิ

SDG&E จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลที่สามได้รับรหัสผ่านของผู้ใช้บริการหรือรหัสผ่านถูกใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเชื่อว่าบุคคลที่สามได้รับรหัสผ่านใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในกรณีที่ผู้เข้าชมมีปัญหาเกี่ยวข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อ SDG&E ทันทีเพื่อเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน หรือกระทำขั้นตอนการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม การติดต่อนี้ควรจะส่งให้กับ [email protected]

คำถามและความคิดเห็น

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ก) นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของเรา หรือ (ข) คำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ SDG&E หรือบริการของ SDG&E โปรดติดต่อ SDG&E ทางอีเมล์ที่ [email protected] หรือทางโทรศัพท์ที่ (800) 411-7343 หรือทางไปรษณีย์ที่:

San Diego Gas & Electric
Attn: Privacy Policy
8330 Century Park Court
San Diego, CA 92123-1538

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อเหล่านี้ หรือการสื่อสารทางจดหมายกับ SDG&E จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มที่ใช้เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณ

ปรับปรุงล่าสุด 1 กรกฎาคม 2011