Chương trình Định Giá Thời Gian Sử Dụng    

 

 English Spanish Chinese

 

clock tou

Khi nói đến sử dụng năng lượng, thời gian thật sự là tất cả

Trên khắp California, khách hàng đang chuyển sang các chương trình định giá theo chương trình Thời Gian Sử Dụng. Các chương trình này cung cấp cho bạn nhiều sự lựa chọn và kiểm soát về quản lý việc sử dụng năng lượng của bạn. Với các chương trình này, giá sẽ thấp hơn cả ngày ngoại trừ trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối khi giá cả cao hơn.

Hãy gặp gỡ Whendell, chuyên gia cư trú của bạn về các chương trình định giá năng lượng mới của SDG&E.

Sử dụng thông tin ở dưới để tìm hiểu thêm về chương trình Thời Gian Sử Dụng và chọn chương trình nào phù hợp nhất với nhu cầu cho gia đình bạn.

clean

Ghi danh ngay ở Tài Khoản của Tôi

Sự chọn lựa là của bạn. Bạn có thể chọn chương trình định giá của bạn ngay hôm nay.

Hướng dẫn:

 1. Đăng nhập vào Tài Khoản của Tôi
 2. Rồi bấm vào “So Sánh các Chương Trình Định Giá” để xem lại những sự chọn lựa của bạn.
 3. Chọn chương trình của bạn bằng cách bấm vào “Ghi Danh vào Chương Trình Này.”

Lưu ý: phần “So Sánh các Chương Trình Đinh Giá” sẽ hiện ra một số chọn lựa cho bạn và không phải tất cả có thể dựa vào chương trình “Thời Gian Sử Dụng” hoặc có bảo vệ hóa đơn. Nếu bạn là khách hàng của chương trình Đồng Hồ Đo Năng Lượng Thực, các so sánh chi phí sẽ không phản ảnh số tiền thực sự của bạn. Truy cập vào sdge.com/solar để biết thêm thông tin.

safe

Thực Hiện N

Shift to Save

hư Thế Nào

Khi bạn sử dụng năng lượng cũng quan trọng như là bạn sử dụng bao nhiêu.

Với chương trình định giá theo Thời Gian Sử Dụng, giá năng lượng sẽ khác nhau tùy theo thời gian trong ngày.

Mỗi ngày được chia thành các khoảng thời gian khác nhau:

 • Giờ Cao Điểm
 • Ngoài Giờ Cao Điểm
 • Càng Ngoài Giờ Cao Điểm (chỉ dành cho TOU-DR1)

Chi phí năng lượng thấp hơn trong khoảng thời gian ngoài giờ cao điểm và càng ngoài giờ điểm (chỉ dành cho TOU-DR1) và chỉ cao nhất trong thời gian cao điểm.

clean

Chương Trình Thời Gian Sử Dụng

Đây là hai chương trình định giá Thời Gian Sử Dụng cho nhà của bạn.

Chọn lựa là của bạn: chương trình TOU-DR1 và TOU-DR2 bao gồm giá không bị rủi ro trong một năm, nghĩa là bạn có thể thử các chương trình này với RỦI RO MIỄN PHÍ trong tối đa một năm và Nếu cuối cùng phí tổn của bạn nhiều hơn số tiền mà bạn trả cho chương trình trước đó, chúng tôi sẽ hoàn cho bạn số tiền khác biệt*.

Bạn cũng có thể chuyển sang một chương trình khác có sẵn bất cứ lúc nào.  Tìm hiểu thêm về việc từ bỏ các chương trình định giá Thời Gian Sử Dụng.

*Không có sẳn cho tài khoản được mở sau ngày 28 tháng 2 năm 2019 hay khách hàng của chương trình NEM-ST.

Chương Trình Thời Gian Sử Dụng (TOU-DR1)

TOU DR1
 • Chương trình TOU-DR1 chia ngày của bạn ra làm ba khoản thời gian: giờ cao điểm, ngoài giờ cao điểm và càng ngoài giờ cao điểm.
 • Giá cả thấp hơn từ trước 4 giờ chiều và sau 9 giờ tối./li>
 • Bạn có thể chuyển qua chương trình định giá khác có sẳn bất cứ lúc nào.
 • Chương trình ngoài giờ cao điểm và càng ngoài giờ cao điểm thay đổi theo các ngày trong tuần, cuối tuần và ngày lễ để cung cấp cho bạn mức giá càng ngoài giờ cao điểm hơn.
 • Không bị Phí Sử Dụng Quá Mức với chương trình TOU-DR1.
 • Chương trình TOU-DR1 đi kèm với bảo vệ hóa đơn. Hãy thử chương trình này tối đa trong vòng một năm. Nếu cuối cùng phí tổn của bạn nhiều hơn số tiền mà bạn trả cho chương trình trước đó, chúng tôi sẽ hoàn cho bạn số tiền khác biệt. Bill Protection is not available for accounts opened after 2/28/19 or NEM-ST customers.
 • Tiết kiệm bằng cách giữ mức sử dụng năng lượng của bạn dưới 130% của tổng Trợ Cấp Căn Bản và chuyển mức sử dụng năng lượng của bạn sang ngoài giờ cao điểm.

 


Chương trình Thời Gian Sử Dụng (TOU-DR2)

TOU DR2
 • Chương trình TOU-DR2 chia ngày của bạn ra làm khoản thời gian: giờ cao điểm và ngoài giờ cao điểm.
 • Gia cả thấp hơn từ trước 4 giờ chiều và sau 9 giờ tối.
 • Bạn có thể chuyển qua chương trình định giá khác có sẳn bất cứ lúc nào.
 • Giờ cao điểm và ngoài giờ cao điểm không thay đổi cho mỗi ngày trong tuần.
 • Không bị Phí Sử Dụng Quá Mức với chương trình TOU-DR2.
 • Chương trình TOU-DR2 đi kèm với bảo vệ hóa đơn. Hãy thử chương trình này tối đa trong vòng một năm. Nếu cuối cùng phí tổn của bạn nhiều hơn số tiền mà bạn trả cho chương trình trước đó, chúng tôi sẽ hoàn cho bạn số tiền khác biệt. Bill Protection is not available for accounts opened after 2/28/19 or NEM-ST customers.
 • Tiết kiệm bằng cách giữ mức sử dụng năng lượng của bạn dưới 130% của Trợ Cấp Căn Bản và chuyển mức sử dụng năng lượng của bạn sang ngoài giờ cao điểm.

Ngoài các chương trình trên, bạn có thể đủ điều kiện cho chương trìnhi định giá Thời Gian Sử Dụng Bổ Sung.

Time-of-Use Plus (TOU-Plus)

 • Chương trình Thời Gian Sử Dụng Bổ Sung chia ngày của bạn làm ba khoản thời gian: giờ cao điểm, ngoài giờ cao điểm và càng ngoài giờ cao điểm và bao gồm những ngày tham gia vào giờ Giảm Sử Dụng.
 • Giá thấp hơn quanh năm trừ những ngày tham gia vào giờ Giảm Sử Dụng của bạn, khi giá cao hơn trong khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối.
 • Lên đến 18 ngày tham gia vào giờ Giảm Sử Dụng có thể được thông báo mỗi năm, thường là vào mùa hè khi nhu cầu năng lượng cao hơn.
 • Khác với những ngày tham gia vào giờ Giảm Sử Dụng, giờ cao điểm là từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối.
 • Giờ cao điểm và càng ngoài giờ cao điểm thay đổi theo các ngày trong tuần, cuối tuần và ngày lễ để cung cấp cho bạn thêm về mức giá càng ngoài giờ cao điểm.
TOU Plus
one year no risk pricing

Định giá Không bị Rủi Ro trong vòng 1 Năm*

Cả hai chương trình định giá TOU-DR1 và TOU-DR2 đều có sự chọn lựa định giá không bị rủi ro trong vòng một năm, nghĩa là bạn có thể thử một trong những chương trình RỦI RO MIỄN PHÍ trong tối đa một năm và nếu cuối cùng phí tổn của bạn nhiều hơn số tiền mà bạn trả cho chương trình Tiêu Chuẩn, chúng tôi sẽ hoàn cho bạn số tiền khác biệt.

Bạn có thể theo dõi hóa đơn của mình trên trang Bảng Tin về Điện Lực của Bạn. Hãy tìm “Định giá Không bị Rủi Ro trong vòng 1 Năm” để xem cách bạn thực hiện theo chương trình Thời Gian Sử Dụng và so sánh với chương trình đinh giáTiêu Chuẩn.

*Không có sẵn cho khách hàng của chương trình NEM-ST và tài khoản mở sau ngày 28 tháng 2 2019.

baseline

Mức Căn bản là gỉ

Hiểu biết mức căn bản của bạn có nghĩa là biết trợ cấp năng lượng căn bản hàng tháng mà bạn có thể nhận được ở mức giá thấp nhất.

Mức căn bản của bạn được xác định theo nơi bạn sống, mùa, số ngày trong chu kỳ hóa đơn và nếu bạn chỉ xài điện hay cả gas và điện.

Giá mùa Hè khác với giá của mùa Đông. Lượng năng lượng mức căn bản của bạn rất quan trọng bởi vì một khi bạn sử dụng tất cả năng lượng mức căn bản của mình, bạn sẽ bị chuyển sang bậc giá thứ hai cao hơn. Tìm hiểu thêm tại: sdge.com/baseline

Thời Gian Sử Dụng và Mức Căn Bản Phối Hợp Với Nhau Như Thế Nào

Thời Gian Sử Dụng kết hợp với mức căn bản. Giá năng lượng có một phần về khoản thời gian và một phần về mức căn bản.

Dưới đây là giá hiện tại cho mùa đông cho chương trình định giá Tiêu Chuẩn và chương trình định giá theo Thời Gian Sử Dụng.

Mùa Đông
Ngày 1 tháng Mười Một đến 31 tháng Năm

Winter Season

Giá cả có hiệu lực vào ngày 1 tháng Ba năm 2019

Mùa Hè
Ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng Mười

Summer Season

Giá cả có hiệu lực vào ngày 1 tháng Ba năm 2019

videos

Video

Sử dụng những video này để tìm hiểu thêm về những chương trình định giá Thời Gian Sử Dụng:

Thời Gian Sử Dụng là gì?

Tìm hiểu thêm trong tổng quát này về những chương trình định giá Thời Gian Sử Dụng

Thời Gian Sử Dụng được thực hiện như thế nào?

Giá cả Thời Gian Sử Dụng dựa trên thời điểm bạn sử dụng năng lượng, chứ không chỉ là mức độ bạn sử dụng.

Làm cách nào để được thành công về Thời Gian Sử Dụng

Bất kể số người trong gia đình bạn, những thay đổi nhỏ trong cách bạn sử dụng năng lượng có thể giúp giảm hóa đơn năng lượng của bạn. Có nhiều cách để tiết kiệm trong toàn bộ ngôi nhà của bạn. Dưới đây là một số ví dụ.

Tất cả những chương trình định giá (tỷ giá) phải chịu sự giám sát và quy định của Ủy ban Tiện ích Công Cộng California (CPUC) và có thể thay đổi theo lệnh của CPUC. Chương trình Định Giá không bị Rủi Ro một năm được áp dụng cho chúng ta đến 12 tháng trong khi ở chương trình TOU-DR1 và TOU-DR2, và không áp dụng cho khách hàng với chương trình NEM-ST.

Đối với gia đình trung bình, khoảng 5 phần trăm hóa đơn năng lượng của nó được dành riêng cho ánh đèn. Khi nói đến hiệu quả năng lượng về ánh đèn, có rất nhiều sự chọn lựa. Hãy tìm đi-ốt phát sáng (đèn LED), đèn huỳnh quang nhỏ gọn (CFL) và đèn sợi đốt halogen. Đối với ánh đèn dùng ngoài trời được duy trì trong thời gian dài, hãy sử dụng CFL hoặc đèn LED vì chúng sẽ tiết kiệm năng lượng. Thay thế nhà của bạn với năm bộ đèn hoặc bóng đèn được sử dụng thường xuyên nhất với mẫu được xếp hạng là ENERGY STAR® có thể giúp bạn tiết kiệm được $45 một năm.

Nguồn: Bộ Năng Lượng

Tính trung bình, nhà ở Mỹ điển hình hiện có gần 30 sản phẩm điện tử. Hầu hết trong số đó cần phải được cắm hoặc sạc lại. Tắt các sản phẩm này khi không sử dụng hoặc sử dụng một dải ổ cắm điện làm điểm trung tâm để tắt khi bạn hoàn tất. Hãy chắc chắn là rút dây điện của bất kỳ bộ sạc pin hoặc bộ điều hợp nguồn điện khi các thiết bị điện tử, như điện thoại, đã được sạc đầy hoặc đã rút ra khỏi bộ sạc.

Nguồn: Hiệp Hội Điện Edison

Tính năng bảo vệ màn hình cho máy tính, bảo vệ màn hình của bạn, nhưng không tiết kiệm năng lượng. Hãy chắc chắn là tính năng bảo vệ màn hình không vô hiệu hóa trạng thái ngủ máy tính của bạn. Bạn có thể đặt máy tính để vận hành tính năng bảo vệ màn hình, sau đó chuyển sang trạng thái ngủ. Nếu bạn không sử dụng máy tính trong hơn 20 phút, hãy tắt màn hình của bạn. Nếu bạn không sử dụng máy tính trong hơn 2 giờ, hãy tắt màn hình và bộ điều khiển trung tâm (CPU). Phải mất nhiều năng lượng để máy tính của bạn hoạt động hơn là năng lượng dùng để khởi động nó.

 

Nguồn: Hiệp Hội Điện Edison

Làm nước nóng là khoản tiêu xài năng lượng lớn thứ hai trong nhà của bạn, chỉ đứng sau sưởi ấm/làm mát. Có một loạt các chọn lựa cho dù bạn có thể cắt ra thêm vài phút khi tắm hoặc giặt quần áo trong nước lạnh để đầu tư vào một máy nước nóng hiệu quả năng lượng mới. Bắt đầu ở đây để có thêm chọn lựa:  https://www.energy.gov/energysaver/heat-and-cool/water-heating.

Hãy tìm hiểu về khoản hoàn tiền sẳn có tại  sdge.com/rebates.

Trước khi sử dụng máy rửa chén của bạn, hãy chắc chắn rằng nó đầy nhưng không quá tải. Nhiều máy rửa chén có một chọn lựa cho máy “sấy khô không khí” hoặc “sấy nóng.” Việc thiết lập sấy khô không khí sẽ sử dụng ít năng lượng hơn. Hãy cân nhắc máy rửa chén của bạn hoạt động trước 4 giờ chiều hoặc sau 9 giờ tôi. Nếu bạn đang tìm kiếm một máy rửa chén mới, hãy tìm loại có nhãn ENERGY STAR® vì chúng tiết kiệm năng lượng hơn gần 10% so với tiêu chuẩn liên bang hiện tại.

Nếu có thể, hãy mua một bộ điều hòa không khí trong phòng được xếp hạng ENERGY STAR®. Chúng hiệu quả hơn từ 5 đến 10% so với tiêu chuẩn liên bang hiện tại. Nếu bạn sử dụng thiết bị để làm mát phòng ngủ trước khi ngủ, thì hãy đợi đến sau 9 giờ tối để làm mát trước, nó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền.

Nguồn: Hiệp Hội Điện Edison

Bạn có thể tiết kiệm tới 10% một năm cho hóa đơn năng lượng của mình bằng cách vặn ngược từ 7 đến 10 độ trong 8 giờ mỗi ngày so với thiết lập thông thường. Hãy suy nghĩ về một bộ điều nhiệt có thể lập trình, có thể được thiết lập sẵn, sẽ thuận tiện hơn, đồng thời tiết kiệm tiền của bạn. Tìm hiểu về khoản hoàn tiền có sẵn tại: https://sdge.com/rebates .

Nguồn: Bộ Năng Lượng

Nếu bạn đang tìm kiếm cho một máy giặt mới, hãy tìm máy giặt ENERGY STAR®. Nó thường sử dụng năng lượng ít hơn 20% so với máy giặt đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của liên bang và sử dụng ít nước hơn 30% so với máy giặt thông thường. Xem xét lịch trình giặt ủi của bạn trước 4 giờ chiều hoặc sau 9 giờ tối. Tìm hiểu về khoản hoàn tiền có sẵn tại: sdge.com/rebates.

Nguồn: Hiệp Hội Điện Edison

Chúng tôi có các chương trình định giá dành riêng cho người lái xe chạy bằng điện, bao gồm một chương trình chỉ dành cho xe chạy bằng điện của bạn hoặc nếu bạn thích, chương trình cho cả nhà và xe chạy bằng điện của bạn. Bắt đầu tại đây: sdge.com/evplans.

Một máy bơm tốc độ đa dạng có thể làm giảm từ 30 đến 45% sử dụng năng lượng. Ngoài ra, một máy bơm nhiệt có thể tiết kiệm tới 80% năng lượng sử dụng so với máy sưởi bằng ga.

Nguồn: Bộ Năng Lượng