Chương Trình Định Giá Thời Gian Sử Dụng    

 

 English Español 中文

 

clock tou

Khi nói đến tiết kiệm năng lượng, thời gian thực sự là tất cả

Thời Gian Sử Dụng là một chương trình toàn tiểu bang không chỉ về việc tiết kiệm năng lượng hoặc tiền bạc. Đó còn là về việc giữ cho tiểu bang của chúng ta sạch hơn, khỏe mạnh hơn, và bảo vệ môi trường cho các thế hệ mai sau. Đó là sự chung tay góp sức để đạt được các mục tiêu về năng lượng của California.

Cách định giá mới này giúp khách hàng kiểm soát nguồn năng lượng được tiêu thụ tốt hơn. Bằng việc chuyển đổi thời gian tiêu thụ năng lượng vào các thời điểm nằm ngoài khoảng trước 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, bạn có thể giảm hoá đơn tiền điện và tận dụng tốt hơn nguồn năng lượng tái tạo sạch như gió và mặt trời, khi chúng đã và đang ngày càng trở nên phổ biến.

Đó là nhà của bạn, cộng đồng của bạn, thế giới của bạn và sự lựa chọn của bạn, nhưng California không thể trở nên tiên phong trong lĩnh vực năng lượng thông minh mà không có tất cả chúng ta. Chỉ đơn giản như vậy.

SDG&E đã bắt đầu chuyển khách hàng sang các chương trình định giá Thời Gian Sử Dụng vào đầu năm 2019. Hãy tìm hiểu thêm về những thông tin hữu ích về chương trình này.

Với Chương Trình Thời Gian Sử Dụng, Thời Gian Đang Đứng Về Phía Bạn

Biết khi nào nên sử dụng năng lượng giúp bạn kiểm soát hơn trong việc quản lý chi phí và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất đối với gia đình và ngân sách của bạn. Với chương trình Thời Gian Sử Dụng, môi trường sẽ thắng, và bạn cũng vậy. Bạn đã sẵn sàng để tiết kiệm chưa? Hãy quyết định ngay.

Khi Bạn Sử Dụng Các Vấn Đề Về Điện

Tiết kiệm năng lượng có thể dễ dàng hơn là bạn nghĩ, nhất là khi chuyên gia về chương trình Thời Gian Sử Dụng của chúng tôi, Whendell, chia sẻ những lời khuyên hữu ích và kịp thời của mình. Điều chỉnh và tìm hiểu thêm cách để tiết kiệm năng lượng cũng như tiền bạc trong khoảng từ 4 chiều đến 9 giờ tối, khi giá năng lượng trở nên cao nhất. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Tiết kiệm!

Sử dụng thông tin ở dưới để tìm hiểu thêm về chương trình Thời Gian Sử Dụng và chọn chương trình nào phù hợp nhất với nhu cầu cho gia đình bạn.

clean

Ghi danh ngay ở Tài Khoản của Tôi

Sự chọn lựa là của bạn. Bạn có thể chọn chương trình định giá của bạn ngay hôm nay.

Hướng dẫn:

 1. Đăng nhập vào Tài Khoản của Tôi
 2. Rồi bấm vào “So Sánh các Chương Trình Định Giá” để xem lại những sự chọn lựa của bạn.
 3. Chọn chương trình của bạn bằng cách bấm vào “Ghi Danh vào Chương Trình Này.”

Lưu ý: phần “So Sánh các Chương Trình Đinh Giá” sẽ hiện ra một số chọn lựa cho bạn và không phải tất cả có thể dựa vào chương trình “Thời Gian Sử Dụng” hoặc có bảo vệ hóa đơn. Nếu bạn là khách hàng của chương trình Đồng Hồ Đo Năng Lượng Thực, các so sánh chi phí sẽ không phản ảnh số tiền thực sự của bạn. Truy cập vào sdge.com/solar để biết thêm thông tin.

safe

Thực Hiện Như Thế Nào

Shift to Save

Khi bạn sử dụng năng lượng cũng quan trọng như là bạn sử dụng bao nhiêu.

Với chương trình định giá theo Thời Gian Sử Dụng, giá năng lượng sẽ khác nhau tùy theo thời gian trong ngày.

Mỗi ngày được chia thành các khoảng thời gian khác nhau:

 • Giờ Cao Điểm
 • Ngoài Giờ Cao Điểm
 • Càng Ngoài Giờ Cao Điểm (chỉ dành cho TOU-DR1)

Chi phí năng lượng thấp hơn trong khoảng thời gian ngoài giờ cao điểm và càng ngoài giờ điểm (chỉ dành cho TOU-DR1) và chỉ cao nhất trong thời gian cao điểm.

clean

Chương Trình Định Giá Điện Theo Thời Gian Sử Dụn

Đây là hai chương trình định giá Thời Gian Sử Dụng cho nhà của bạn.

Chọn lựa là của bạn: chương trình TOU-DR1 và TOU-DR2 bao gồm giá không bị rủi ro trong một năm, nghĩa là bạn có thể thử các chương trình này với RỦI RO MIỄN PHÍ trong tối đa một năm và Nếu cuối cùng phí tổn của bạn nhiều hơn số tiền mà bạn trả cho chương trình trước đó, chúng tôi sẽ hoàn cho bạn số tiền khác biệt*.

Bạn cũng có thể chuyển sang một chương trình khác có sẵn bất cứ lúc nào.  Tìm hiểu thêm về việc từ bỏ các chương trình định giá Thời Gian Sử Dụng.

*Không có sẳn cho tài khoản được mở sau ngày 28 tháng 2 năm 2019 hay khách hàng của chương trình NEM-ST.

Chương Trình Thời Gian Sử Dụng (TOU-DR1)

*Ngày lễ: Ngày đầu năm mới, Ngày của Tổng thống, Ngày Tưởng niệm, Ngày Độc lập, Ngày Lao động, Ngày Cựu chiến binh, Ngày Lễ Tạ ơn, Ngày Giáng sinh.


 • Chương trình TOU-DR1 chia ngày của bạn ra làm ba khoản thời gian: giờ cao điểm, ngoài giờ cao điểm và càng ngoài giờ cao điểm.
 • Giá cả thấp hơn từ trước 4 giờ chiều và sau 9 giờ tối.
 • Bạn có thể chuyển qua chương trình định giá khác có sẳn bất cứ lúc nào.
 • Chương trình ngoài giờ cao điểm và càng ngoài giờ cao điểm thay đổi theo các ngày trong tuần, cuối tuần và ngày lễ để cung cấp cho bạn mức giá càng ngoài giờ cao điểm hơn.
 • Không bị Phí Sử Dụng Quá Mức với chương trình TOU-DR1.
 • Chương trình TOU-DR1 đi kèm với bảo vệ hóa đơn. Hãy thử chương trình này tối đa trong vòng một năm. Nếu cuối cùng phí tổn của bạn nhiều hơn số tiền mà bạn trả cho chương trình trước đó, chúng tôi sẽ hoàn cho bạn số tiền khác biệt.
 • Tiết kiệm bằng cách giữ mức sử dụng năng lượng của bạn dưới 130% của tổng Trợ Cấp Căn Bản và chuyển mức sử dụng năng lượng của bạn sang ngoài giờ cao điểm.

Chương trình Thời Gian Sử Dụng (TOU-DR2)

TOU DR2
 • Chương trình TOU-DR2 chia ngày của bạn ra làm khoản thời gian: giờ cao điểm và ngoài giờ cao điểm.
 • Gia cả thấp hơn từ trước 4 giờ chiều và sau 9 giờ tối.
 • Bạn có thể chuyển qua chương trình định giá khác có sẳn bất cứ lúc nào.
 • Giờ cao điểm và ngoài giờ cao điểm không thay đổi cho mỗi ngày trong tuần.
 • Không bị Phí Sử Dụng Quá Mức với chương trình TOU-DR2.
 • Chương trình TOU-DR2 đi kèm với bảo vệ hóa đơn. Hãy thử chương trình này tối đa trong vòng một năm. Nếu cuối cùng phí tổn của bạn nhiều hơn số tiền mà bạn trả cho chương trình trước đó, chúng tôi sẽ hoàn cho bạn số tiền khác biệt.
 • Tiết kiệm bằng cách giữ mức sử dụng năng lượng của bạn dưới 130% của Trợ Cấp Căn Bản và chuyển mức sử dụng năng lượng của bạn sang ngoài giờ cao điểm.

Chương Trình Thời Gian Sử Dụng Plus (TOU-Plus)

TOU-Plus

*Ngày lễ: Ngày đầu năm mới, Ngày của Tổng thống, Ngày Tưởng niệm, Ngày Độc lập, Ngày Lao động, Ngày Cựu chiến binh, Ngày Lễ Tạ ơn, Ngày Giáng sinh.


 • Chương trình Thời Gian Sử Dụng Bổ Sung chia ngày của bạn làm ba khoản thời gian: giờ cao điểm, ngoài giờ cao điểm và càng ngoài giờ cao điểm và bao gồm những ngày tham gia vào giờ Giảm Sử Dụng.
 • Giá thấp hơn quanh năm trừ những ngày tham gia vào giờ Giảm Sử Dụng của bạn, khi giá cao hơn trong khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối.
 • Lên đến 18 ngày tham gia vào giờ Giảm Sử Dụng có thể được thông báo mỗi năm, thường là vào mùa hè khi nhu cầu năng lượng cao hơn.
 • Khác với những ngày tham gia vào giờ Giảm Sử Dụng, giờ cao điểm là từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối.
 • Giờ cao điểm và càng ngoài giờ cao điểm thay đổi theo các ngày trong tuần, cuối tuần và ngày lễ để cung cấp cho bạn thêm về mức giá càng ngoài giờ cao điểm.
one year no risk pricing

Định giá Không bị Rủi Ro trong vòng 1 Năm*

Cả hai chương trình định giá TOU-DR1 và TOU-DR2 đều có sự chọn lựa định giá không bị rủi ro trong vòng một năm, nghĩa là bạn có thể thử một trong những chương trình RỦI RO MIỄN PHÍ trong tối đa một năm và nếu cuối cùng phí tổn của bạn nhiều hơn số tiền mà bạn trả cho chương trình Tiêu Chuẩn, chúng tôi sẽ hoàn cho bạn số tiền khác biệt.

Bạn có thể theo dõi hóa đơn của mình trên trang Bảng Tin về Điện Lực của Bạn. Hãy tìm “Định giá Không bị Rủi Ro trong vòng 1 Năm” để xem cách bạn thực hiện theo chương trình Thời Gian Sử Dụng và so sánh với chương trình đinh giáTiêu Chuẩn.

*Không có sẵn cho khách hàng của chương trình NEM-ST và tài khoản mở sau ngày 28 tháng 2 2019.

baseline

"Khoản Khả Dụng Căn Bản" là gì?

Chương trình “Khoản Khả Dụng Căn Bản” là về sự thiết lập lượng năng lượng trung bình mà mỗi gia đình cần để vận hành các thiết bị nhu yếu cho việc nấu ăn, chiếu sáng, v.v… dựa trên một số yếu tố bao gồm khu vực bạn sinh sống và mùa trong năm. Việc định giá thấp nhất có thể giúp bạn kiểm soát mức sử dụng năng lượng của mình nằm trong giới hạn cho phép căn bản, từ đó giảm bớt hoá đơn tiền điện.

Nếu bạn sử dụng năng lượng vượt quá mức khả dụng trong chu kỳ của hóa đơn, chi phí của bạn bạn sẽ được chuyển sang tính theo mức giá cao hơn cho phần năng lượng còn lại mà bạn sử dụng trong tháng đó. Điều này áp dụng cho cả chương trình Thời gian Sử Dụng và chương trình Tiêu Chuẩn. Tuy nhiên, không giống như chương trình Tiêu chuẩn, bạn sẽ không phải chịu một Khoản Phí Sử Dụng Cao khi bạn vượt quá 400% khoản cho phép của mình.

Biết được mức khả dụng căn bản và chỉ sử dụng năng lượng trong giới hạn đó, là cách tốt nhất để kiểm soát chi phí năng lượng của bạn.

Tìm hiểu thêm tại: sdge.com/baseline

Định Giá

Định Giá

Mùa Hè
Ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng Mười

Giá có hiệu lực từ 1 tháng 6, 2019

Mùa Đông
Ngày 1 tháng Mười Một đến 31 tháng Năm

Giá có hiệu lực từ 1 tháng 6, 2019

Tìm chương trình định giá phù hợp với nhà của bạn. Xem các chương trình bổ sung của chúng tôi ở đây.

My Energy-Công cụ giúp bạn tiết kiệm

Kiểm soát hóa đơn sử dụng năng lượng của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Với công cụ quản lý trực tuyến My Energy, bạn có thể truy cập những thông tin quan trọng như tổng số năng lượng được sử dụng, khám phá những bí quyết tiết kiệm năng lượng cũng như chi phí cho việc sử dụng chúng.

My Energy cập nhật hoá đơn năng lượng gần nhất, dự báo chi phí cần thanh toán trong tháng và giúp bạn so sánh với hóa đơn năng lượng của cùng tháng năm trước. Công cụ này còn có những tính năng gợi ý những giải pháp giúp bạn tiết kiệm như My Energy Survey, các video hữu ích hướng dẫn cách tiết kiệm và thông tin về các khoản chi phí đã được giảm bớt.

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào My Account và nhấp vào nút My Energy.

Làm cách nào để được thành công về Thời Gian Sử Dụng

Bất kể số người trong gia đình bạn, những thay đổi nhỏ trong cách bạn sử dụng năng lượng có thể giúp giảm hóa đơn năng lượng của bạn. Có nhiều cách để tiết kiệm trong toàn bộ ngôi nhà của bạn. Dưới đây là một số ví dụ.

Đối với gia đình trung bình, khoảng 5 phần trăm hóa đơn năng lượng của nó được dành riêng cho ánh đèn. Khi nói đến hiệu quả năng lượng về ánh đèn, có rất nhiều sự chọn lựa. Hãy tìm đi-ốt phát sáng (đèn LED), đèn huỳnh quang nhỏ gọn (CFL) và đèn sợi đốt halogen. Đối với ánh đèn dùng ngoài trời được duy trì trong thời gian dài, hãy sử dụng CFL hoặc đèn LED vì chúng sẽ tiết kiệm năng lượng. Thay thế nhà của bạn với năm bộ đèn hoặc bóng đèn được sử dụng thường xuyên nhất với mẫu được xếp hạng là ENERGY STAR® có thể giúp bạn tiết kiệm được $45 một năm.

Nguồn: Bộ Năng Lượng

Tính trung bình, nhà ở Mỹ điển hình hiện có gần 30 sản phẩm điện tử. Hầu hết trong số đó cần phải được cắm hoặc sạc lại. Tắt các sản phẩm này khi không sử dụng hoặc sử dụng một dải ổ cắm điện làm điểm trung tâm để tắt khi bạn hoàn tất. Hãy chắc chắn là rút dây điện của bất kỳ bộ sạc pin hoặc bộ điều hợp nguồn điện khi các thiết bị điện tử, như điện thoại, đã được sạc đầy hoặc đã rút ra khỏi bộ sạc.

Nguồn: Hiệp Hội Điện Edison

Tính năng bảo vệ màn hình cho máy tính, bảo vệ màn hình của bạn, nhưng không tiết kiệm năng lượng. Hãy chắc chắn là tính năng bảo vệ màn hình không vô hiệu hóa trạng thái ngủ máy tính của bạn. Bạn có thể đặt máy tính để vận hành tính năng bảo vệ màn hình, sau đó chuyển sang trạng thái ngủ. Nếu bạn không sử dụng máy tính trong hơn 20 phút, hãy tắt màn hình của bạn. Nếu bạn không sử dụng máy tính trong hơn 2 giờ, hãy tắt màn hình và bộ điều khiển trung tâm (CPU). Phải mất nhiều năng lượng để máy tính của bạn hoạt động hơn là năng lượng dùng để khởi động nó.

 

Nguồn: Hiệp Hội Điện Edison

Làm nước nóng là khoản tiêu xài năng lượng lớn thứ hai trong nhà của bạn, chỉ đứng sau sưởi ấm/làm mát. Có một loạt các chọn lựa cho dù bạn có thể cắt ra thêm vài phút khi tắm hoặc giặt quần áo trong nước lạnh để đầu tư vào một máy nước nóng hiệu quả năng lượng mới. Bắt đầu ở đây để có thêm chọn lựa:  https://www.energy.gov/energysaver/heat-and-cool/water-heating.

Hãy tìm hiểu về khoản hoàn tiền sẳn có tại  sdge.com/rebates.

Trước khi sử dụng máy rửa chén của bạn, hãy chắc chắn rằng nó đầy nhưng không quá tải. Nhiều máy rửa chén có một chọn lựa cho máy “sấy khô không khí” hoặc “sấy nóng.” Việc thiết lập sấy khô không khí sẽ sử dụng ít năng lượng hơn. Hãy cân nhắc máy rửa chén của bạn hoạt động trước 4 giờ chiều hoặc sau 9 giờ tôi. Nếu bạn đang tìm kiếm một máy rửa chén mới, hãy tìm loại có nhãn ENERGY STAR® vì chúng tiết kiệm năng lượng hơn gần 10% so với tiêu chuẩn liên bang hiện tại.

Nếu có thể, hãy mua một bộ điều hòa không khí trong phòng được xếp hạng ENERGY STAR®. Chúng hiệu quả hơn từ 5 đến 10% so với tiêu chuẩn liên bang hiện tại. Nếu bạn sử dụng thiết bị để làm mát phòng ngủ trước khi ngủ, thì hãy đợi đến sau 9 giờ tối để làm mát trước, nó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền.

Nguồn: Hiệp Hội Điện Edison

Bạn có thể tiết kiệm tới 10% một năm cho hóa đơn năng lượng của mình bằng cách vặn ngược từ 7 đến 10 độ trong 8 giờ mỗi ngày so với thiết lập thông thường. Hãy suy nghĩ về một bộ điều nhiệt có thể lập trình, có thể được thiết lập sẵn, sẽ thuận tiện hơn, đồng thời tiết kiệm tiền của bạn. Tìm hiểu về khoản hoàn tiền có sẵn tại: https://sdge.com/rebates .

Nguồn: Bộ Năng Lượng

Nếu bạn đang tìm kiếm cho một máy giặt mới, hãy tìm máy giặt ENERGY STAR®. Nó thường sử dụng năng lượng ít hơn 20% so với máy giặt đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của liên bang và sử dụng ít nước hơn 30% so với máy giặt thông thường. Xem xét lịch trình giặt ủi của bạn trước 4 giờ chiều hoặc sau 9 giờ tối. Tìm hiểu về khoản hoàn tiền có sẵn tại: sdge.com/rebates.

Nguồn: Hiệp Hội Điện Edison

Chúng tôi có các chương trình định giá dành riêng cho người lái xe chạy bằng điện, bao gồm một chương trình chỉ dành cho xe chạy bằng điện của bạn hoặc nếu bạn thích, chương trình cho cả nhà và xe chạy bằng điện của bạn. Bắt đầu tại đây: sdge.com/evplans.

Một máy bơm tốc độ đa dạng có thể làm giảm từ 30 đến 45% sử dụng năng lượng. Ngoài ra, một máy bơm nhiệt có thể tiết kiệm tới 80% năng lượng sử dụng so với máy sưởi bằng ga.

Nguồn: Bộ Năng Lượng